Zia Custanzia, Zia Lauretta, Delia Andreani, Ghjuvan-Anton è Paulu-Battistu.Photo : Louis Bernardini.

Zia Custanzia, Zia Lauretta, Delia Andreani, Ghjuvan-Anton è Paulu-Battistu.Photo : Louis Bernardini.

PORTIVECHJU : BIATU CAFFÈ.

Un muscu fini finu s'infilava in a stretta di Funtanichja.

U marinu si puddava è u sparghjiva sin'à piazza di ghjesa.

I vichjetti in petra zuccata, à bastonu in manupar appughjassi, sapianichi Zia Nacenzia, o Zia Custanzia, daghjani di manu à u imbruschinu.

È ghjira a manivedda, svultuliendu quiddu biatu caffè !

Oghji ch'hè oghji, Zia Lauretta imbalsamighja sempri i sretti di stu muscu chi s'inziffa drint'à i purtona, chi s'infrugna i tutti i catagnona... chi faci pisa u nasu à l''incataratu !

 

Photo : Louis Bernardini.

Zia Custanzia, Zia Lauretta, Delia Andreani, Ghjuvan-Anton è Paulu-Battistu.

Merci à Virginie Tafani dans Portivechju Di Tandu

 

 

Retour à l'accueil